Instytucje pozabankowe oferują pożyczki chwilówki dla zadłużonych. Jednak ważnym warunkiem, jaki kredytobiorca winien spełnić jest regulowanie swoich zobowiązań w wyznaczonym terminie, co skutkuje brakiem negatywnych wpisów do baz gospodarczych. W przeciwnym razie może uzyskać odmowę udzielenia chwilówki przez firmę spoza sektora bankowego.

Dłużnicy i chwilówki przez internet

Posiadanie kredytu lub innego zobowiązania w instytucjach z sektora bankowego nie stanowi żadnej przeszkody do aplikowania o chwilówki online. Niemniej jeśli nie zwracamy swoich długów na czas i przez co uzyskaliśmy negatywny wpis do rejestru dłużników, sytuacja może się całkowicie zmienić. Bowiem instytucje pozabankowe roszczą sobie prawo do weryfikacji wiarygodności kredytowej potencjalnych klientów w różnych bazach gospodarczych. Niekorzystny wpis do jednej z nich często skutkuje brakiem akceptacji wniosku o chwilówkę. Dlatego jeśli jesteśmy zadłużeni mamy szansę na szybką gotówkę od firmy pozabankowej lecz winniśmy swoje kredyty regulować zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

Kobieta w szarej marynarce uśmiecha się
Jeśli jesteś dłużnikiem, który spłaca swoje zobowiązania nic nie szkodzi na przeszkodzie by aplikować o chwilówki

Zwiększania szans do zdobycie pożyczki

Jeśli chcemy mieć pewność, że uzyskamy chwilówkę przez internet warto przeanalizować swoją obecną sytuację finansową. Większe szansę do zdobycie pieniędzy mają te osoby, które:

  • posiadają stałe dochody z tytułu umowy o pracę, dzieło, renty czy emerytury
  • mają pozytywną historię kredytową
  • spłacają swoje zobowiązania finansowe zgodnie z wyznaczonym terminem

Jeśli w naszej historii kredytowej pojawił się negatywny wpis możemy spróbować pożyczek bez BIK, jednak nie mamy gwarancji iż nasz wniosek zostanie zaakceptowany. Niemniej samo zadłużenie nie stanowi jedynego czynnika decydującego o udzieleniu chwilówki. Są to również nasze dochody. Oczywiście im wyższe tym większa szansa na pożyczkę. Dlatego w niektórych przypadkach pomimo niekorzystnego wpisu do baz gospodarczych, pożyczka zostaje udzielona, a to z racji dobrej zdolności kredytowej. Z drugiej strony osoba wyróżniająca się nieskazitelną historią kredytową, lecz nie otrzymująca żadnych dochodów może spotkać się z odmową chwilówki online.  Każdy przypadek bowiem rozpatrywany jest indywidualnie.