Chwilówki bez zaświadczeń o dochodach to popularny produkt

Użytkownicy internetu, który posługują się nim do znalezienia ofert pożyczek online coraz chętniej kierują się faktem, iż większość zobowiązań nie wymaga zaświadczeń o otrzymywanych dochodach. To istotne z tego względu, że zdecydowanie skraca procedurę ubiegania się o chwilówki a dodatkowo wymaga posługiwania się dowodem osobistym, który zawsze znajduje się pod ręką. Jedynie w niektórych przypadkach firmy pożyczkowe roszczą sobie prawo do ewentualnego skontaktowania się z pracodawcą instytucji, w której dany klient jest zatrudniony. Brak stałych dochodów niemniej często skutkuje brakiem akceptacji wniosku o pożyczkę.

Otwarty laptop leży na stole
Do ubiegania się o chwilówki internetowe wystarczy dostęp do internetu i dowód osobisty wnioskodawcy

Kredyty i pożyczki bankowe - niezbędne są zaświadczenia o dochodach

Ubiegając się o pożyczki lub kredyty gotówkowe w bankach należy przygotować odpowiednie zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Jest to niezbędny element do dalszego postępowania w sprawie uzyskania zgody na zobowiązanie finansowe. Liczba skompletowanych dokumentów może być mniejsza, gdy posiadamy w danym banku konto. Wtedy bowiem wyciągi stanowiące potwierdzenie wysokości i źródła dochodów będą ściągane bezpośrednio z rachunku bankowego wnioskodawcy. Pożyczkobiorcy nie dysponujący otwartym rachunkiem bankowym muszą przedłożyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach i zatrudnieniu (uzupełniony wydruk z pieczątką pracodawcy)
  • PIT za ostatni rok kalendarzowy
  • wyciągi z konta z ostatnich 3 miesięcy
  • w przypadku emerytury bądź renty zaświadczenie o otrzymywaniu i waloryzacji emerytury, ostatni jej odcinek i decyzja o przyznaniu
  • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą winny przygotować dodatkowo księgę przychodów i rozchodów a także zaświadczenie z US/ZUS/KRUS

Chwilówki bez zaświadczeń

Instytucje pozabankowe proponują pożyczki bez zaświadczeń czyli bez przedkładania wyżej wymienionych dokumentów. Decyzja o udzieleniu zobowiązania podejmowana jest na podstawie informacji, które dany klient wypełni rejestrując się online. Jest zobowiązany podać wysokość dochodów i często nazwę placówki, w której jest zatrudniony. Opierając się na danych firma pożyczkowa kalkuluje ryzyko kredytowe i zatwierdza daną kwotę pożyczki bądź proponuje niższą sumę, gdy zdolność kredytowa okaże się zbyt mała. W niektórych przypadkach istnieje prawdopodobieństwo całkowitego odrzucenia wniosku o pożyczkę, gdy np. okaże się, że konsument nie otrzymuje żadnych dochodów. Jednak przyznawalność chwilówek w instytucjach spoza sektora bankowego jest dużo wyższa niż pożyczek w banku, dlatego stanowią często alternatywę tego rodzaju zobowiązań finansowych.